De tuimelwagen

tuimelwagens

De tuimelwagen(s) wordt(en) gebruikt in het kader van verkeerspreventie. Autobestuurders en passagiers ervaren onmiddellijk het nut van het dragen van de veiligheidsgordel.
De tuimelwagen(s) wordt(en) verhuurd tijdens tal van grotere en kleinere evenementen. Ook in scholen wordt hij regelmatig gebruikt tijdens evenementen in het kader van verkeersveiligheid. Immers uit de ongevallenstatistieken blijkt dat het niet dragen van de veiligheidsgordel vooral een probleem is bij de passagiers achteraan in het voertuig. Meestal zijn dit de kinderen die daar plaatsnemen.

Ik wil iets organiseren rond verkeersveiligheid. Kan ik de tuimelwagen dan ook gebruiken?

De vzw stelt de tuimelwagen(s) binnen de provincie West-Vlaanderen tegen een daghuurprijs ter beschikking van politie- en hulpverleningszones, politiescholen, gemeentebesturen, scholen, private ondernemingen en organisaties/verenigingen. Indien de organisatoren lid zijn van de vzw zijn er voordelen aan verbonden bij het huren van de tuimelwagen. Let wel de tuimelwagen is geen kermisattractie en de aanvraag dient gemotiveerd te worden. Informeer via: info@verkeersveiligwestvlaanderen.be