Parkeervoorzieningen voor personen met een handicap

Het in mei 2016 geactualiseerde handboek "Parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap" werd aan alle burgemeesters en korpschefs van de lokale politie West-Vlaanderen toegezonden met de vraag om ook dit jaar actief in te zetten tegen misbruik van de parkeerkaarten voor personen met een handicap. Het aangepaste handboek is ter beschikking in PDF formaat.

Er is ook de vermelding op de website van de FOD Sociale Zekerheid wat er moet gebeuren met een kaart van een overleden houder.

Binnen West-Vlaanderen circuleerden in 2015 meer dan 63.000 parkeerkaarten voor mensen met een handicap. Daarmee bijt onze provincie nog steeds de spits af!
Tel daarbij de vele kaarthouders uit het binnenland die in de zomer afzakken naar de kust en andere toeristische plaatsen in onze provincie, dan is het begrijpelijk dat de West-Vlaamse politiediensten frequent geconfronteerd worden met het misbruik van voorbehouden parkeerplaatsen en  speciale parkeerkaarten voor mensen met een handicap.